PDA

Orijinalini görmek için tyklayynyz : Foruma resim eklemek ve resim payla?mak için yapmanyz gerekenlerkaptan
11.Ocak.2007, 21:11
Free resim ekleyebileceginiz kolay ve güzel sitelerden biri üzerinde anlatym yapycam, yazymyn sonuna do?ru di?er free resim ekleyip payla?abileceginiz resim upload sitelerini vericem sizlere.

Resim upload ( ekleyebileceginiz ) site: http://imageshack.us/index.php (http://imageshack.us/index.php)

http://allyoucanupload.webshots.com/

Bu siteye tyklyyoruz ve açylan sayfa ?u ?ekilde geliyor kar?ymyza ( bkz. resim 1)
Gözat'a tyklyyorsunuz en yüksek resim boyutu 1MB. boyutunda olmalydyr 1 KB. / 1 MB. arasy her ölçüde resim ekleyebilirsiniz.

http://img100.exs.cx/img100/5807/16af.jpg

Kar?ynyza bilgisayarynyzdan resmi seçebileceginiz bir pencere açylyr ( Bkz. Resim 2 ) eklemek istediginiz resim nerdeyse bu pencerede bulup üzerine bir kere mouse un sol tu?u ile tyklyyor ve ardyndan AÇ butonuna basyyorsunuz.

http://img100.exs.cx/img100/6452/26ri.jpg

Aç yaptyktan sonra pencere kapanyr ve GÖZAT yn orada dosyanyn yeri yazar ( bkz. resim 3 ). Daha sonra HOST IT! e basyyoruz ve resim kysa bir süre sonra upload ediliyor sayfa de?i?iyor.

http://img202.exs.cx/img202/5830/30kr.jpg

Açylan sayfada resm eklenmi? olacak ve size hazyr payla?ym için link ( adres ) sunacak. Burada kullanmanyz gereken 2 adres var ( Bkz. Resim 4 ) burada resimde gördügünüz gibi i?aretli olan yerlerdeki adresleri kullanabilirsiniz.

Anlamlary :

* Thumbnail for forums (1): Resmi ekledikten sonra bu i?aretledigim yerde bulunan adresi kopyalayyn ve mesajynyza ekleyin.
Bu ÖNERYLEN resim payla?ymydyr. Nedeni ise bu ?ekilde çoklu resim eklerseniz mesajynyza, konunuz veya mesajynyz hemen açylyr ve üyeler beklemeden / sykylmadan payla?ymlaryny görmü? olur. Bu sisteme ön izleme diyoruz, bu tür resimlerin üzerine tykladygynyzda gerçek boyutta olan resim açylyr.
Örnek Thumbnail for forums resmi
http://img176.exs.cx/img176/7361/sample21hs.th.jpg (http://img176.exs.cx/my.php?loc=img176&image=sample21hs.jpg)
* Direct link to image: Bu ise ön izleme ve resmi göstermeden payla?ym ?eklidir, sadece resmin bulundugu adres yer alyr ve üyeler bu adrese tyklyyarak resme ula?yr.
Örne?in: http://img202.exs.cx/img202/5830/30kr.jpg (http://img202.exs.cx/img202/5830/30kr.jpg)
* Kendiliginden açylan resim: Mesajynyza veya konunuza eklediginiz resim veya resimler kendili?inden tam sayfa olarak açylyr. Ama bu sayfanyn ve mesajyn çok geç açylmasyna sebep olabilir, bu yüzden pek önermiyorum.
Auto ( kendinden açylan ) resim eklemek için Direct link to image adresini copy edin ve [IMG][ /IMG] " [ / " Arasyndaki bo?lugu silin. Adresin sa? ve sol tarafyna ekleyin.

Örnek: [IMG]http://img202.exs.cx/img202/5830/30kr.jpg[/IMG) ?eklinde yaparsanyz resim kendiliginden açylyr. Yalnyz ben size adresi göstermek için ) i?areti ekledim siz bunu ] diye de?i?tirin resim eklerken.ü


manuel olarak yukleme yapmak ycyn geli?mi? moda geçerek resimde i?aretledi?im yere tyklayyn ve kar?ynyza cykan pencereye imegeshack'den aldy?ynyz link i yapy?tyryp ok leyyn resimin ebatlaryna ve ba?lanty hyzynyza göre biraz bekleyip resimi mesaj editör pencerenizde görebilirsiniz..

http://img361.imageshack.us/img361/1989/39eh8ia.jpg

GençAdam
11.Ocak.2007, 21:30
saol dostum bilgiler için...

cimcime
11.Ocak.2007, 21:35
Vay anamlar vay sizi gidiler sizi demek böyle yapyyorsunuz ha:eek: tabi teknoloji çykty mertlik bozuldu sykyyosa alyn evdeki resmi ekrana yapy?tyryn biz görelim bakalym oluyormu ben ba?ary diye buna derim.:D Benim dedem anneanneme netten öyle resim atyyomu? zamanynda.

GençAdam
11.Ocak.2007, 21:40
Vay anamlar vay sizi gidiler sizi demek böyle yapyyorsunuz ha:eek: tabi teknoloji çykty mertlik bozuldu sykyyosa alyn evdeki resmi ekrana yapy?tyryn biz görelim bakalym oluyormu ben ba?ary diye buna derim.:D Benim dedem anneanneme netten öyle resim atyyomu? zamanynda.


senin deden anneannen uzay ça?ynda ya?amy? heralde:D:D:D

epil
11.Ocak.2007, 22:20
Açyklamalar için te?ekkürler arkada?ym.

MJ_Ydeal
11.Ocak.2007, 22:21
Te?ekkürler kaptan :)